Nyhetsarkiv

Årsmøte i representantskapet holdes 3. mai

Årsmøtet i representantskapet for Interkommunalt arkiv Troms IKS holdes i år som videomøte fredag 3. mai.

Saklisten er som følger:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Godkjenning av fullmakter
  3. Valg av represetnanster til å underskrive protokollen
  4. Saker til orientering
  5. Endringer i selskapsavtalen
  6. Årsmelding 2023
  7. Regnskap og revisjon 2023
  8. Strategi- og handlingsplan 2025 – 2028
  9. Økonomiplan 2025 – 2028
  10. Valg av styre, revisor og valgkomité

 

Saksdokumenter

Innkalling 03.05.2024

Sak 4 Budsjett 2024

Sak 4 Status nye lokaler

Sak 5 Endringer i selskapsavtalen

Sak 6 Årsmelding for Arkiv Troms 2023

Sak 7 Årsregnskap 2023

Sak 7 Revisjonsberetning 2023

Sak 8 Handlingsplan 2025 – 2028

Sak 9 Økonomiplan 2025 – 2028

 

Del denne saken: