Nyhetsarkiv

Årsmøtet i Arkiv Troms holdes 4. juni

Det er nå fastsatt at årsmøtet i representantskapet til Arkiv Troms skal holdes som videomøte, torsdag 4. juni, kl. 10. Møtet holdes ved hjelp av MS Teams.

Her finner du innkallingen, oversikt over representanskapets medlemmer og saksframleggene:

Innkalling til årsmøte 2020

Representantskapets medlemmer 2019 – 2023

Sak 5 Budsjett 2020Sak 7 Revisjonsberetning 2019

Sak 6 Arsmelding for Arkiv Troms 2019 (signert 28.04.2020)

Sak 7 Arsregnskap for Arkiv Troms 2019 (signert 28.04.2020)

Sak 7 Revisjonsberetning 2019

Sak 8 Handlingsplan 2021 – 2024

Sak 9 Økonomiplan 2021 – 2024

 

Del denne saken: