Nyhetsarkiv

Endringer i riksarkivarens forskrift trådte i kraft 1.1.2020

I forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift), er det gjort endringer i § 7-29. Endringene trådte i kraft 1.1.2020.

Endringene gjelder reglene for bevaring og kassasjon for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950, og er resultat av flere års utredning og høringer. Veldig kort oppsummert handler dette om kassasjon av pasient- og journalopplysninger av visse typer etter en viss tid.

Arkiv Troms vil komme tilbake til hva dette betyr for bevaringen av ulike typer pasientjournaler, og hvordan ordningen med overføring av personregistermateriale til depot blir påvirket av dette.

Del denne saken: