Nyhetsarkiv

Komplett veileder for arkiv i kommunereformen er lansert

Arkivverket og SAMDOK har nå publisert komplett veileder for arkiv i kommunereformen. Veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv er utarbeidet til bruk for arkivledere i kommuner som planlegger en kommunesammenslåing. Veilederen vil være et viktig verktøy for kommunene i håndteringen av arkiv, og en rettesnor inn mot en god prosess.

Veilederen er delt i tre faser, og tar for seg arkivfaglige utfordringer som oppstår før, under og etter sammenslåing. Dette omhandler både håndtering av eksisterende papirarkiv og digitale arkiv, og etablering av felles arkiv- og dokumentasjonsforvaltning i ny kommune, gjennom konkrete eksempler og praktiske råd.

Del denne saken: