Nyhetsarkiv

Alt-tekst

Midlertidig stopp i mottaket av papirbasert arkivmateriale

Til alle deltakerne i Interkommunalt arkiv Troms IKS

IKAT må dessverre innføre midlertidig stopp i mottaket av papirbasert arkivmateriale fra og med 1. januar 2017, og i 6 måneder. Det vil si til og med 30. juni 2017. Alle som ikke alt har avtalt overføring av eldre og avsluttet arkiv eller personregistermateriale må vente med å overføre dette til etter 30. juni neste år.

Årsaken til stoppen er et stort behov for å rydde, omstrukturere og komprimere det arkivmaterialet som allerede er kommet inn, slik at vi får bedre plass og utnytter lokalene bedre.

Dette er en midlertidig ordning, og vi regner med å ha normale forhold fra 2. halvår 2017. Om vi mot formodning skulle bli ferdig med ryddingen før 30. juni vil vi oppheve mottakstoppen umiddelbart.

Vi gjør oppmerksom på at denne midlertidige mottakstoppen ikke gjelder elektronisk materiale som skal overføres til digitalt depot. Dette arbeidet kan med fordel intensiveres.

Del denne saken: