Nyhetsarkiv

Ny veileder for arkiv i interkommunale samarbeid

Kommunene utfører et bredt spekter av tjenester gjennom interkommunale samarbeid, og omfanget på landsbasis er betydelig. En undersøkelse fra 2013 avdekket at det fantes om lag 850 formelle interkommunale samarbeid. Arkivene som dannes som ledd i samarbeidenes virksomhet er nødvendige i den daglige driften av tjenestene og dokumenterer de samarbeidende kommunenes tjenesteyting overfor sine innbyggere.

Veilederen følger opp kommunereformarkiv.no som kom i 2016, men nå er det håndtering av arkiv og dokumentasjonsforvaltning i interkommunale samarbeid. Kommunereformen har aktualisert behovet, men kommunereformen gir også mulighet til å sørge for å bokstavelig talt få arkiv på dagsorden i landets kommunestyrer og fylkesting. Når nye interkommunale samarbeid etableres, har kommunestyrer og fylkesting mulighet til å vedta selskaps- og stiftelsesavtaler med krav til dokumentasjonsforvaltning og arkiv.

Del denne saken: