Nyhetsarkiv

Skoleprotokoller Målselv

Skoleprotokoller fra Målselv plukket ut til Norges dokumentarv

Interkommunalt arkiv Troms (IKAT) har den glede å fortelle at for første gang er kommunalt arkivmateriale fra Troms tatt med i Norges Dokumentarv, og dermed også inn i UNESCO. I godt selskap med Grunnloven av 17.mai 1814, Ibsens manuskript til ”Et dukkehjem” fra 1879 og dronning Margretes valgbrev fra 1388 m.fl. står nå skoleprotokoller fra Målselv kommune 1860 – 1891 på den høythengende listen over landets – og også verdens – dokumentarv.

Norges Dokumentarv er et register over noen av de viktigste dokumentene i norsk historie. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Tidligere i høst nominerte IKAT Målselv kommunes skoleprotokoller for omgangsskolen inn til dokumentarven. Sammen med skoleprotokoller fra indre Vest-Agder er IKATs forslag tatt opp som én oppføring under navnet ”Skoleprotokoller fra 1800-tallet” med følgende begrunnelse:

«Skoleprotokollane representerer ein viktig kjeldetype frå kommunal sektor og dokumenterer ein offentleg og obligatorisk skule i ein tidleg fase. Arkivmaterialet speglar viktige tiltak i skulehistoria med omgangsskulane som inngang til utdanning. I tillegg har protokollane ein viktig tilleggsfunksjon ved å gje innblikk i barns oppvekstforhold med utfyllande bilete av enkeltpersonars liv og regionale særtrekk».

Skoleprotokollene fra Målselv finner du i skannet versjon på vår nettside. Les mer om skoleprotokoller for omgangsskolen her.

De nye innføringene i Norges Dokumentarv er publisert i dag.

Del denne saken: