Årets Kontaktkonferanse blir arrangert i Tromsø 13. – 14. mai

13.01.20

Arkiv Troms arrangerer i år Kontaktkonferanse for 27. gang, 13. - 14. mai 2020

Les mer »

Endringer i riksarkivarens forskrift trådte i kraft 1.1.2020

13.01.20

I forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift), er det gjort endringer i § 7-29.

Les mer »

Design & utvikling: