Tidslinje over kommunegrenser i Troms

Kommuneinndeling over tid sortert etter kommunenummer
(* kommunenummer fra 01.01.2020)
1901 Harstad kommune (*5402)

1838

1903

1964

2013

1902 Tromsø kommune (Tromsøe) (*5401)

1838

1873

1915

1955

1964

2008

1903 Harstad kommune (*5402)

2013

1911 Kvæfjord kommune (Qvædfjord/Kvedfjord/Kvædfjord) (*5411)

1838

1955

2000

1912 Sandtorg kommune

1838

1926

1964

1913 Skånland kommune

1838

1926

1964

1964

2020

1914 Trondenes kommune (Throndenæs/Trondenæs)

1838

1903

1912

1926

1955

1964

1915 Bjarkøy kommune (Sand/Bjarkø)

1838

1964

2013

1916 Andørja kommune

1838

1926

1964

1917 Ibestad kommune (Ibestas/Ibbestad) (*5413)

1838

1854

1871

1907

1926

1926

1926

1964

1964

1918 Astafjord kommune (Astafiord)

1838

1926

1964

1919 Gratangen kommune (*5414)

1838

1926

1920 Lavangen kommune (*5415)

1838

1907

1964

1977

1921 Salangen kommune (*5417)

1838

1871

1964

1977

1922 Bardu kommune (Bardodalen/Bardo) (*5416)

1838

1854

1923 Øverbygd kommune

1838

1848

1925

1964

1923 Salangen kommune (*5417)

1977

1924 Målselv kommune (*5418)

1838

1848

1891

1904

1925

1964

1964

1964

1966

1925 Sørreisa kommune (*5419)

1838

1886

1964

1926 Dyrøy kommune (Dyrø) (*5420)

1838

1886

1964

1927 Tranøy kommune (Tranøe/Tranø) (*5421)

1838

1886

1964

1964

2020

1928 Torsken kommune (*5421)

1838

1902

1964

2020

1929 Berg kommune (*5421)

1838

1902

2020

1930 Hillesøy kommune (Hillesøe/Hellsø)

1838

1855

1964

1931 Lenvik kommune (Lenvig/Lenvik/Lenviken) (*5421)

1838

1848

1855

1871

1964

1964

1964

2020

1932 Malangen kommune

1838

1860

1871

1871

1873

1891

1964

1933 Balsfjord kommune (*5422)

1838

1860

1871

1875

1904

1964

1966

1934 Tromsøysund kommune (Tromsøe landdistrikt/Tromsøesundet)

1838

1860

1873

1873

1915

1955

1964

1935 Helgøy kommune (Helgøe/Helgø)

1838

1886

1964

1936 Karlsøy kommune (Carlsøe/Carlsø/Karlsø) (*5423)

1838

1867

1886

1964

1964

2008

1937 Ullsfjord (Sørfjord)

1838

1902

1964

1938 Lyngen kommune (*5424)

1838

1867

1875

1902

1929

1964

1964

1939 Storfjord kommune (*5425)

1838

1929

1940 Kåfjord kommune (*5426)

1838

1929

1941 Skjervøy kommune (Schirvøe/Skjervø) (*5427)

1838

1863

1886

1890

1965

1972

1942 Nordreisa kommune (*5428)

1838

1886

1890

1972

1943 Kvænangen kommune (*5429)

1838

1863

1965

5421 Senja kommune

2020

5412 Tjeldsund kommune

2020