Tidslinje over kommunegrenser i Troms

Kommuneinndeling over tid sortert etter kommunenummer
1901 Harstad kommune

1838

1903

1964

2013

1902 Tromsø kommune (Tromsøe)

1838

1873

1915

1955

1964

2008

1903 Harstad kommune

2013

1911 Kvæfjord kommune (Qvædfjord/Kvedfjord/Kvædfjord)

1838

1955

2000

1912 Sandtorg kommune

1838

1926

1964

1913 Skånland kommune

1838

1926

1964

1964

2020

1914 Trondenes kommune (Throndenæs/Trondenæs)

1838

1903

1912

1926

1955

1964

1915 Bjarkøy kommune (Sand/Bjarkø)

1838

1964

2013

1916 Andørja kommune

1838

1926

1964

1917 Ibestad kommune (Ibestas/Ibbestad)

1838

1854

1871

1907

1926

1926

1926

1964

1964

1918 Astafjord kommune (Astafiord)

1838

1926

1964

1919 Gratangen kommune

1838

1926

1920 Lavangen kommune

1838

1907

1964

1977

1921 Salangen kommune

1838

1871

1964

1977

1922 Bardu kommune (Bardodalen/Bardo)

1838

1854

1923 Øverbygd kommune

1838

1848

1925

1964

1923 Salangen kommune

1977

1924 Målselv kommune

1838

1848

1891

1904

1925

1964

1964

1964

1966

1925 Sørreisa kommune

1838

1886

1964

1926 Dyrøy kommune (Dyrø)

1838

1886

1964

1927 Tranøy kommune (Tranøe/Tranø)

1838

1886

1964

1964

2020

1928 Torsken kommune

1838

1902

1964

2020

1929 Berg kommune

1838

1902

2020

1930 Hillesøy kommune (Hillesøe/Hellsø)

1838

1855

1964

1931 Lenvik kommune (Lenvig/Lenvik/Lenviken)

1838

1848

1855

1871

1964

1964

1964

2020

1932 Malangen kommune

1838

1860

1871

1871

1873

1891

1964

1933 Balsfjord kommune

1838

1860

1871

1875

1904

1964

1966

1934 Tromsøysund kommune (Tromsøe landdistrikt/Tromsøesundet)

1838

1860

1873

1873

1915

1955

1964

1935 Helgøy kommune (Helgøe/Helgø)

1838

1886

1964

1936 Karlsøy kommune (Carlsøe/Carlsø/Karlsø)

1838

1867

1886

1964

1964

2008

1937 Ullsfjord (Sørfjord)

1838

1902

1964

1938 Lyngen kommune

1838

1867

1875

1902

1929

1964

1964

1939 Storfjord kommune

1838

1929

1940 Kåfjord kommune

1838

1929

1941 Skjervøy kommune (Schirvøe/Skjervø)

1838

1863

1886

1890

1965

1972

1942 Nordreisa kommune

1838

1886

1890

1972

1943 Kvænangen kommune

1838

1863

1965

5421 Senja kommune

2020

5412 Tjeldsund kommune

2020