Kommunearkiv

En del av det kommunale arkivtilfanget i Troms oppbevares fremdeles i den enkelte kommune, men de fleste av deltakerne har valgt å bruke Arkiv Troms som depot og er inne i en omfattende avleveringsprosess.