Digitalisering av arkiv

Digitalisering av arkivmateriale er viktig for å gjøre arkivene søkbare og tilgjengelige i elektronisk form. Her finnes en oversikt over arkivmateriale som er tilgjengeliggjort for publikum gjennom digitalisering.