Informasjon til publikum

Arkiv Troms gir alle som ønsker det informasjon om og tilgang til arkivene vi har hos oss.

Det er anledning til å ta kontakt med oss ved personlig frammøte, over telefon, brev eller e-post. Publikumstjenestene våre består blant annet i å gi mulighet for bruk av arkivmateriale på lesesal, og mulighet for kopiering, avskrift og utskrifter.

I utgangpunktet er alt arkivmateriale vi tar vare på tilgjengelig for alle, men gjeldende regler om taushetsplikt og personvern kan i noen tilfeller legge begrensninger på bruken.

 • Besøke oss?

  Alle som ønsker det er velkomne til å besøke oss i Huginbakken 18 i Tromsø. Vi leier lokaler i Statsarkivet i Tromsø, som ligger sentralt plassert på universitetsområdet i Breivika. Er dere flere bør dere ta kontakt med oss på telefon eller e-post på forhånd, og vi vil finnes fram til ett opplegg som passer.

  Åpningstider er:

  Mandag 09.00 – 15.00

  Tirsdag 09.00 – 15.00

  Onsdag 09.00 – 15.00

  Torsdag 09.00 – 15.00

  Fredag stengt

   

 • Brukerforespørsler

  Fyll ut skjemaet nedenfor for innsendelse av en elektronisk henvendelse.

   

  Brukerforespørsel

  Fylles ut av publikum som ønsker tilgang til kommunalt arkivmateriale fra Troms.

   

 • Kopiering og transkribering

  Det er i utgangspunktet gratis å ta kopier av offentlig arkivmateriale.

  Mye av det eldre arkivmaterialet er skrevet for hånd, med gotisk skrift og kan være vanskelig å tyde. Å oversette (transkribere) tekster til dagens latinske bokstaver kan være svært tidkrevende.

  Arkiv Troms hjelper kun til med transkribering i tilfeller der dokumenter eller utdrag av sider i kommunalt eller fylkeskommunalt arkivmateriale skal brukes i rettslig sammenheng. Vi har ikke ressurser til å transkribere større mengder dokumenter for lokalhistoriske undersøkelser eller slektsforskning.

 • Gotisk skrift

  Gotisk håndskrift er i Danmark og Norge navnet på en tysk løkkeskrift som oppstod på 1500-tallet som en forenkling og videreutvikling av den opprinnelige kantete, gotiske håndskriften. Gotisk håndskrift var vanlig skriveskrift i Norge fra omkring 1600 til rundt 1850.

  Det er ikke vanskelig å lære seg å lese gotisk handskrift, men det krever litt innsats. Arkivverket har utviklet appen Gotisk håndskrift som hjelper deg som ønsker å lære deg dette.

 • Innsyn i taushetsbelagt materiale

  Av personvernhensyn er noe arkivmateriale midlertidig sperret for innsyn. Den generelle sperregrensen for taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven er 60 år fra opplysningen oppsto, såfremt det ikke dreier seg om adopsjons- eller barnevernssaker. Da er sperregrensen 100 år, jf. forvaltningslovsforskriften § 10.

  Det må søkes spesielt om man vil bruke slikt materiale, og det er kun parter i en sak eller forskere som etter lovverket kan bli gitt slikt innsyn.

  Innsyn for parter i en sak

  Parter i en sak, og en representant for parter i en sak, har som hovedregel innsyn i alle dokumenter i gjeldende sak.

  Innsyn for forskere

  Etter 60 år er alt som ikke er taushetsbelagt åpent for alle.

  Perioden fram til 1971 er problematisk fordi  taushetsbelagte saker eller dokumenter ikke er stemplet eller merket unntatt fra offentlighet. Etter at Offentlighetsloven trådte i kraft ble dette påbudt, og det er lettere å skille ut saker som ikke umiddeltbart er offentlig tilgjengelig.

  Materialet som skal brukes må sjekkes nøye av Arkiv Troms på forhånd. Dette kan ta litt tid. Vi anbefaler derfor at brukere som har tenkt å gå igjennom større mengder arkivmateriale fra perioden 1917 og fram til 1971 tar kontakt i god tid på forhånd.

  Vi anbefaler særlig at forskere, studenter eller forfattere av lokalhistoriske verk tar kontakt med oss tidlig i prosessen for å få veiledning i bruk av aktuelt arkivmateriale, og hva som er taushetsbelagt.

  Søknad om innsyn i taushetsbelagt kommunalt arkivmateriale skal rettes til vedkommende departement, jf. forvaltningslovens § 13 d.

  Den som får innsyn fra departement skal alltid undertegne taushetserklæring, og det kan stilles betingelser om sletting av kopier m.v.

  En god del av arkivmaterialet vi bevarer og formidler på vegne av kommunen kan helt uproblematisk lånes ut og brukes på vår lesesal. Mindre mengder kan også lånes tilbake til kommunen, og brukes der under tilsyn av kommunens arkivpersonale.