Lover og regler med innvirkning på arkiv

En rekke lover og regler har stor betydning for arkivarbeidet, men regulerer dette på en mer indirekte måte enn regelverket som er særskilt for arkiv.