Privatarkiv

Bevaring av arkiv etter private arkivskapere er viktig for å sikre at samtid og ettertid har nødvendig informasjon og dokumentasjon i forhold til juridiske rettigheter, og at vi har tilgjengelig et balansert kildeutvalg for forskning. Arkiv Troms har en inkluderende holdning til privatarkivarbeidet, og bidrar gjennom informasjon og samarbeidstiltak til at privatarkiv i Troms fylke bevares og tilgjengeliggjøres.

Her finnes du en oversikt over registrert privatarkivmateriale i vårt depot. Oversikten er ikke fullstendig og vil bli fortløpende oppdatert.