Alt-tekst

Informasjon og rådgivning

Arkiv Troms skal holde deltakerkommunene oppdatert om regelverk og andre forhold som har vesentlig betydning for deres arkivforvaltning. Informasjon, råd og veiledning vil bli gitt ved regionale samlinger, kommunebesøk, over telefon og ved hjelp av e-post, rundskriv, IKATs hjemmesider og tidsskriftet Arkheion.

Alle deltakerkommuner skal jevnlig besøkes slik at arkivet holdes oppdatert om arkivsituasjonen i hver kommune, og får gitt nødvendig bistand og veiledning. Det skal legges ut arkivfaglige rettledninger på våre nettsider for å hjelpe arkivarene med å finne fram til arkivfaglig informasjon og rettledning.

 

Kommunebesøk

Bestilling av besøk for råd og veiledning