Ansatte

Arkivet har fra 1.7.2023 9 ansatte. Dette er 8 faste stillinger og en prosjektstilling.

Arkivets sjef står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Arkivets sjef representerer selskapet utad i saker som gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.

De ansatte i Arkiv Troms har forskjellige ansvarsområder og oppgaver, men alle skal i utgangspunktet kunne svare på de fleste spørsmål og henvendelser.

Vår telefontreffetid er alle arbeidsdager mellom 09.00 – 15.00.

 

De ansatte gir kommuner som er deltakere i virksomheten

 • tilgang til arkivfaglig kompetanse og miljø
 • informasjon om gjeldende regelverk og beste praksis
 • hjelp til å kvalitetssikre egen arkivforvaltning
 • reduserte utgifter til kurs og opplæring i arkivarbeid
 • tilgjengelige eldre arkiver for publikum og for forvaltningen selv
 • profesjonell bevaring og sikring av sentral kulturarv og rettighetsdokumentasjon

 

I tillegg får det allmenne publikum

 • informasjon og veiledning om arkivtilfanget i Troms
 • anledning til å besøke og få omvisning i en profesjonell arkivinstitusjon
 • tilgang til arkivmateriale på vår lesesal
 • arkivformidlingstiltak rettet spesielt mot barn og unge
 • generell informasjon om arkiv som grunnlag for kunnskap og opplevelser

 

 

 

 

 

 

Ingebjørg Aamlid Dalen
rådgiver
941 73 909

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Kurs og opplæring

Ingvild Øien Johnsen
Spesialkonsulent


Engasjert, arkivordning

Dag-Ivar Halvorsen
Spesialkonsulent
901 77 041

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Intern arkivar

Sidsel M. G. Blix
Rådgiver
907 06 884

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Kurs og opplæring

Audun Pedersen
IT-konsulent
905 29 931

Digitalt depot
Verktøy og uttrekk
Kurs og opplæring

Frøydis Antonsen
Rådgiver
918 10 649

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Kurs og opplæring

Hilde Elvine Bjørnå
Arkivsjef
901 37 535

Administrasjon og organisasjon
Arkivplan
Kurs og opplæring

Ole-Bjørn Fossbakk
Rådgiver/nestleder
951 20 480

Arkivplanlegging
Digitalisering
Kurs og opplæring

Solveig Heløe Olsen
Rådgiver
941 73 459

Digitalt depot
IT-administrasjon
Verktøy og uttrekk