Ansatte

Arkivet har for tiden 9 ansatte i 7 faste stillinger og 2 prosjektstillinger.

Arkivets sjef står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir. Arkivets sjef representerer selskapet utad i saker som gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.

De ansatte i Arkiv Troms har forskjellige ansvarsområder og oppgaver, men alle skal i utgangspunktet kunne svare på de fleste spørsmål og henvendelser.

Vår telefontreffetid er alle arbeidsdager mellom 09.00 – 15.00.

 

De ansatte gir kommuner som er deltakere i virksomheten

 • tilgang til arkivfaglig kompetanse og miljø
 • informasjon om gjeldende regelverk og beste praksis
 • hjelp til å kvalitetssikre egen arkivforvaltning
 • reduserte utgifter til kurs og opplæring i arkivarbeid
 • tilgjengelige eldre arkiver for publikum og for forvaltningen selv
 • profesjonell bevaring og sikring av sentral kulturarv og rettighetsdokumentasjon

 

I tillegg får det allmenne publikum

 • informasjon og veiledning om arkivtilfanget i Troms
 • anledning til å besøke og få omvisning i en profesjonell arkivinstitusjon
 • tilgang til arkivmateriale på vår lesesal
 • arkivformidlingstiltak rettet spesielt mot barn og unge
 • generell informasjon om arkiv som grunnlag for kunnskap og opplevelser

 

Dokumenter

LPplan 2020

 

 

Ingvild Øien Johnsen
Spesialkonsulent


Engasjert, ordning av kommunearkiv

Emilie Alsaker Gjermunds
Spesialkonsulent


Engasjert, ordning av privatarkiv

Dag-Ivar Halvorsen
Spesialkonsulent
901 77 041

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Intern arkivar

Sidsel M. G. Blix
Rådgiver
907 06 884

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Kurs og opplæring

Audun Pedersen
IT-konsulent
905 29 931

Digitalt depot
Verktøy og uttrekk
Kurs og opplæring

Frøydis Antonsen
Rådgiver
918 10 649

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Kurs og opplæring

Hilde Elvine Bjørnå
Arkivsjef
901 37 535

Administrasjon og organisasjon
Arkivplan
Kurs og opplæring

Ole-Bjørn Fossbakk
Rådgiver/nestleder
951 20 480

Arkivplanlegging
Digitalisering
Kurs og opplæring

Solveig Heløe Olsen
Rådgiver
941 73 459

Digitalt depot
IT-administrasjon
Verktøy og uttrekk