Arkivkataloger

Arkivkatalogene gir oversikt over arkivmateriale som hittil er gjennomgått, analysert, ordnet og katalogisert. Ingen av arkivkatalogene er helt fullstendige. Det vil si at det fremdeles gjenstår mye uordnet materiale, som Arkiv Troms skal gjennomgå med tanke på tilgjengeliggjøring.

Arkivlistene gir oversikt over materiale som er ordnet og registrert, men ikke ferdig katalogisert.

 • Astafjord kommune 1926 - 1964

  Arkivliste for Astafjord

 • Andørja kommune 1926 - 1964

  Foreløpig arkivkatalog for Andorja kommune 1926 – 1963

 • Balsfjord kommune

  Arkivliste for Balsfjord

 • Bardu kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Bardu kommune 1827 – 1989

 • Berg kommune 1838 - 2019

 • Bjarkøy kommune 1838 - 2012

  Foreløpig arkivkatalog for Bjarkøy kommune: Bjarkoy Katalog

 • Dyrøy kommune

  Foreløpig arkivkatalog for dyroy kommune 1886 – 1989

 • Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon komuuni

  Foreløpig arkivkatalog for  Gáivuona Kafjord 1929 – 1988

 • Gratangen kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Gratangen kommune 1926 – 1990

 • Harstad kommune 1903 - 2012

  Foreløpig katalog for Harstad kommune: Harstad Katalog.pdf

 • Helgøy kommune 1886 - 1964

  Foreløpig arkivkatalog for Helgoy kommune 1886 – 1973

 • Ibestad kommune

  Foreløpig arkivkatalog for ibestad_kommune 1881 – 1988

 • Karlsøy kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Karlsoy kommune 1785 – 1988

 • Kvæfjord kommune

  Arkivliste for Kvæfjord

 • Kvænangen kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Kvanangen kommune 1925 – 1980

 • Lavangen kommune Loabága suohkan

  Arkivliste for Lavangen

 • Lenvik kommune 1838 - 2019

  Foreløpig arkivkatalog for Lenvik kommune 1838 – 1989

 • Lyngen kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Lyngen kommune 1862 – 2000

 • Malangen kommune 1871 - 1964

  Arkivliste for Malangen

 • Målselv kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Malselv kommune 1849 – 1995

 • Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni

  Foreløpig arkivkatalog for Nordreisa kommune 1886 – 1988

 • Salangen kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Salangen kommune 1871 – 1987

 • Sandtorg kommune 1926 - 1963

  Foreløpig arkivkatalog for Sandtorg kommune: Sandtorg Katalog.pdf

 • Skjervøy kommune

  Arkivliste for Skjervøy

 • Skånland kommune

  Arkivliste for Skånland

 • Storfjord kommune Omasvuona suohkan Omasvuonon kunta

  Foreløpig arkivkatalog for Storfjord kommune 1921 – 1988

 • Sørreisa kommune

  Foreløpig arkivkatalog for Sørreisa kommune 1886 – 1990

 • Torsken kommune 1902 - 2019

  Foreløpig arkivkatalog for torsken kommune 1902 – 1984

 • Tranøy kommune 1838 - 2019

  Foreløpig arkivkatalog for Tranoy kommune 1838 – 1985

 • Troms fylkeskommune 1976 - 2019

  Arkivlister for Troms fylkeskommune 1976 —

 • Trondenes kommune 1838 - 1963

  Foreløpig arkivkatalog for Trondenes kommune: Trondenes Katalog.pdf

 • Øverbygd kommune 1848 - 1964

  Foreløpig arkivkatalog for Overbygd kommune 1925 – 1964

  NB! Svært mye av arkivmaterialet etter Øverbygd kommune ble tilintetgjort i forbindelse med sammenslåingen av Målselv og Øverbygd i 1964.