Postliste

For å oppfylle regelverket om innsyn og offentlighet vil postlister fortløpende bli publisert her.

2020

uke 1 – 3

2019

Uke 49 – 52

Uke 45 – 48

Uke 41 – 44

Uke 38 – 40

Uke 35 – 37

Uke 31 – 34

Uke 28 – 30