Postliste

For å oppfylle regelverket om innsyn og offentlighet vil postlister fortløpende bli publisert her.

2021

Uke 46- 47

Uke 44-45

Uke 42- 43

Uke 40-41

Uke 38- 39

Uke 36- 37

Uke 34- 35

Uke 28 – 33

uke 25 – 27

Uke 23 – 24

Uke 18 – 22

Uke 14 – 17

Uke 9 – 13