Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Arkiv Troms. Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel.

Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

Dagens representantskapet ledes av Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune. Nestleder er Hege Beate Myrseth Rollmoen, Lavangen kommune.

Representantskapets medlemmer 2019 – 2023

 

Dokumenter

Årsmeldinger

Arsmelding for Arkiv Troms 2020 (signert 22.03.2021)

Arsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Referat fra årsmøtene

Arkiv Troms – godkjenning av arsmøteprotokoll for 2021 (signert 05.05.2021)

Referat fra arsmøte i Arkiv Troms (signert 15.06.2020)

Referat 240419

Referat 2018

Referat 2017