Organisasjon

Arkiv Troms er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet. Arkiv Troms ha per dags dato 23 kommuner i Troms som deltakere.

Dette er:

Balsfjord kommune

Bardu kommune

Berg kommune

Dyrøy kommune

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni

Gratangen kommune

Ibestad kommune

Karlsøy kommune

Kvæfjord kommune

Kvænangen kommune

Lavangen kommune Loabága suohkan

Lenvik kommune

Lyngen kommune

Målselv kommune

Nordreisa kommune

Salangen kommune

Skjervøy kommune

Skånland kommune

Storfjord kommune

Sørreisa kommune

Torsken kommune

Tranøy kommune

Troms fylkeskommune

Interkommunalt arkiv Troms IKS, som er vårt fulle navn, ble opprinnelig stiftet som en samarbeidsordning i april 1992. Arkivet kom i drift fra september samme år.

Vi holder til i lokalene til Statsarkivet i Tromsø, i Huginbakken 18 i Breivika.

 

Dokumenter

Selskapsavtale 2016