Regelverk og standarder for arkiv

Her finner du oversikt over arkivloven med forskrifter som regulerer hvordan arkiv blir skapt og den videre behandlingen av de.

  • Arkivlova

  • Arkivforskrifta

  • Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift)

  • Noark-standarden