Kurs og opplæring

Arkiv Troms har som sentral oppgave å arbeide for å heve arkivkompetansen i deltakerkommunene.

Opplæringsprogrammet videreutvikles kontinuerlig for å møte det behov de ansatte i deltakerkommunene har for arkivfaglig opplæring og støtte.

 • Generelt om opplæringstilbudet

  Arkiv Troms tilbyr et fleksibelt opplæringstilbud som består av:

  • Grunnkurs som holdes i den enkelte kommunene
  • Opplæring for nye ansatte som holdes  i Tromsø for flere kommuner
  • Videregående kurs om ett enkelt tema som holdes i kommunen
  • Videregående kurs som holdes regionalt som felleskurs
  • Kombinasjon av grunnkurs og emnekurs i kommunen eller hos Arkiv Troms
  • Årlig kontaktkonferanse for alle arkivledere og arkivarer og andre interesserte
  • Kortere orienteringer og foredrag om ulike tema i kommunen
  • Hospitering under ordningsarbeidet hos IKAT
  • Veiledning på arbeidsplassen i kommunen
 • Kurs som kan bestilles

  • Grunnkurs i arkiv (2 dager)
  • Kortversjon grunnkurs (1 dag)
  • Sentrale arkivbestemmelser og – rutiner (3 timer)
  • Periodisering og bortsetting (1 dag)
  • Arkivloven med forskrifter (1 dag)
  • Behandling av personalarkiv (1 dag)
  • Innsyn og tilgjengelighet – kommunale arkiv (1 dag)
  • Behandling av personregistre (1 dag)
  • Arkiv i grunnskolen (1 dag)
  • Arkiv i barnehager (1 dag)
  • Arkiv i helse- og sosialsektor (1 dag)
  • Arkiv i teknisk sektor (1 dag)
  • Innføring i bruk av K-koder (1 dag)
  • Innføring av elektronisk arkiv i kommunen (1 dag)
  • Elektronisk arkiv – sentrale standarder (1 dag)
  • Arkiv og saksbehandling (1 dag)
  • Arkiv i videregående skole (1 dag)
  • Avlevering av eldre og avsluttet arkiv og personregistre til depot (1 dag)
  • Innføring i arkivplanlegging og bruk av Arkivplan.no (3 timer)
  • Hospitering under ordningsarbeid (1-3 dager), hos Arkiv troms
  • Opplæringsseminar for nye ansatte (2 dager), hos Arkiv troms
 • Priser

  Grunnkurs/dagskurs/sektorkurs/temakurs i kommunen

  • kr. 6 000 per dag for inntil 15 deltakere. Kr. 8 000 for over 15 deltakere

  Sektorkurs/temakurs/grunnkurs hos Arkiv Troms

  • kr. 800 per deltaker

  Opplæringsseminar for nye ansatte hos Arkiv Troms

  • Kr. 800 per deltaker

  Hospitering hos Arkiv Troms

  • ingen kursavgift. Kommunene dekker reise og opphold for sine ansatte

   

  Kommuner som ikke deltar i samarbeidet må betale dobbel pris for å delta på felleskurs/fellesseminar, og dobbel pris per dag for kurs de ønsker å kjøpe. Deltakerkommunenes opplæringsbehov kommer alltid først og blir prioritert når det gjelder kursplasser.

 • Bestillingsskjema

  Bestilling av kurs eller opplæring

  • Please enter a number from 1 to 500.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.