Arkivplanlegging

Arkiv Troms skal bistå medlemmene i arbeidet med å utarbeide en arkivplan, og systemet Arkivplan.no tilbys alle deltakere. Vi utarbeider og vedlikeholder en felles mal for arkivplan som støtte i arkivplanprosessen, og har ansvar for å kvalitetssikre alt arbeidet som gjøres av deltakerkommunene.

Arkivplanen inneholder svært viktig grunnlagsmateriale for håndtering av dokumentasjon, og er en forutsetning for å kunne garantere sikker drift i tilfelle kommunesammenslåing.

Vi har som mål at alle deltakere skal ha på plass en oppdatert arkivplan i løpet av 2019.