Dag-Ivar Halvorsen

Spesialkonsulent

Telefon: 901 77 041

dag-ivar.halvorsen@arkivtroms.no

Ikke-digitalt depot
Tilgjengeliggjøring og formidling
Intern arkivar