Oversikt over alt digitalisert arkivmateriale ved Arkiv Troms

Løpenummer

Løpenummeret betyr at arkivstykket tilhører et ordnet arkiv og er katalogisert. De unummererte arkivstykkene er en del av et arkiv som er avlevert, men er ikke ordnet og katalogført. Løpenumrene er ikke sortert i rekkefølge i tabellen, men foreligger i den rekkefølge de ble skannet inn i.

Publisering av arkiv på nett

Vi arbeider for å publisere flere av disse på nett. Ikke alle arkivstykkene kan eller bør publiseres av forskjellige årsaker, enten av personvernhensyn, alder, opphavsrettigheter eller generelt av hensyn til navngitte personer eller deres etterkommere. Digitale versjoner kan fås på forespørsel etter nærmere vurdering av innholdet.

Digitalarkivet

Publiserte arkivstykker finnes på Digitalarkivet under Skanna arkiver. Søk opp Arkiv Troms under Oppbevaringssted for å få opp oversikt over alt som er lagt ut. Link finnes også i tabellen.  Mer informasjon om arkivstykkene finnes også der.

Kommune
   Arkivskaper
Løpenummer
Arkivstykke/innhold
Periode
Balsfjord    Balsfjordseminaret Seminar om lokalhistorie, lydopptak 1983-1984
Balsfjord    Kommunestyre Møteprotokoll 1857-1874
Balsfjord    Kommunestyre Møteprotokoll 1875-1890
Berg    Skolestyret Skaland Oversiktsprotokoll 1863-1867
Berg    Skolestyret Skaland Oversiktsprotokoll 1874-1879
Berg    Skolestyret Skaland Skoleprotokoll 1873-1886
Berg    Skolestyret Møtebok 1910-1947
Berg    Skolestyret Hamn/Nikkelverk Skoleprotokoll 1883-1906
Berg    Skolestyret Mefjordvær Skoleprotokoll med karakterer 1918-1940
Berg    Berg skolestyre Skoledagbok for  Mefjord, Hopen og Ersfjord skole 1923-1943
Berg    Skolestyret Ersfjord – tilsynsutvalget Møtebok 1889-1977
Berg    Skolestyret Ersfjord Dagbok 1919-1972
Berg    Skolestyret Finnsæter, flere kretser Skoleprotokoll 1886-1891
Berg    Skolestyret Senjahopen  – tilsynsutvalget Møtebok 1898-1971
Berg    Skolestyret Omgangsskoledistrikter skoleprotokoll 1859-1863
Berg    Senjens nikkelverk Skoleprotokoll 1874-1881
Berg    Senjens nikkelverk Verkets skole, oversiktsprotokoll 1874-1883
Berg    Skolestyret Forhandlingsbok 1910-1947
Berg    Skolestyret Hamns skole/Nikkelverk Skoledagbok 1881-1906
Berg    Kulturkontoret Intervju med eldre personer, lydopptak 1994-1995
Berg    Kulturkontoret Intervju med eldre personer, lydopptak 1994-1995
Dyrøy    Skolekommisjon Skoleprotokoll, kretsene Brødstad, Brøstadmarka, Espenes, Finland 1880-1898
Dyrøy    Skolestyre Skoleprotokoll, kretsene Brødstad, Brøstadmarka, Finland 1892-1954
Dyrøy    Skolestyre Skoleprotokoll, kretsene Brødstad, Hundstad 1902-1911
Dyrøy    Skolestyre Skoleprotokoll, Dyrøy skole 1858-1864
Dyrøy    Skolestyre Skoleprotokoll, kretsene Lien, Merkesnes, Brøstad 1893-1924
Dyrøy    Skolestyre Protokoll, regnskap Moen internat 1935-1953
Dyrøy    Skolestyre Skoleprotokoll, kretsene Moen, Viken, Solli 1910-1954
Dyrøy    Kommunestyre Protokoll 1919-1929
Karlsøy    Skolekommisjon 560 Skolevisitasprotokoll, alle kretser 1858-1878
Kvæfjord    Formannskapet Sakarkiv NHF – kode 451-541 1975
Kåfjord    Kommunestyre 1 Protokoll 22.08.1969-15.11.1971
Kåfjord    Kommunestyre 15 Protokoll 02.10.1935-15.04.1939
Kåfjord    Kommunestyre 32 Protokoll 12.03.1979-31.10.1980
Kåfjord    Kommunestyre 46 Protokoll 1953-1955
Kåfjord    Kommunestyre 69 Protokoll 06.12.1971-20.06.1973
Kåfjord    Kommunestyre 70 Protokoll 12.05.1967-09.05.1969
Kåfjord    Kommunestyre 71 Protokoll 13.08.1932-07.08.1935
Kåfjord    Kommunestyre og formannskap 76 Protokoll 1951-1953
Kåfjord    Kommunestyre 78 Protokoll 1943-1947
Kåfjord    Kommunestyre 81 Protokoll 10.01.1950-29.19.1951
Kåfjord    Valgstyre 83 Protokoll 1947-1949
Lenvik    Fattigkommisjon/forsorgstyre/sosialstyre 185 Avd. II: «Midlertidig understøttede over 15 år», Avd III: 1899-1932
Lenvik    Vergerådet 119 Forhandlingsprotokoll 1901-1954
Lenvik    Fattigkommisjon/forsorgstyre/sosialstyre 79  Protokoll for Lenviks fattigkommisjon 1895-1928
Lyngen    Lyngen fattigkommisjon Journal 1897-1922
Lyngen    Lyngen fattigstyre Forhandlingsprotokoll 1896-1929
Lyngen    Jordstyre 411 Matrikkel 1954-1963
Lyngen    Byggenemnd 444 Takstprotokoll 1948−1949
Lyngen    Formannskap 229 Postjournal 1945-1948
Lyngen    Gjenreisningskontor Hustegninger
Lyngen    Oksvik skole Intervju med eldre personer/eldre forteller, lydopptak 1982-1996
Lyngen    Oksvik skole Markeringer ved skolen, elevhverdag, skoleprosjekter, videopptak 1982-1996
Lyngen    Oksvik skole Markeringer ved skolen, elevhverdag, skoleprosjekter, videopptak 1982-1996
Lyngen    Oksvik skole Markeringer ved skolen, elevhverdag, skoleprosjekter, videopptak 1982-1996
Lyngen    Kommunal musikkskole Oppsetning av musikalen Cats, Leirskolevisa, lydopptak 1988/1993
Lyngen    Skolekontor Fagseminar om Læstadianismen, lydopptak 1989
Målselv    Skolestyret Skoleidrett,  konkurransekrets 2. Skjoldtevlinga, merkeprøver i friidrett og skiløp. 1945-1961
Målselv    Skolestyret 118 Skoleprotokoll 8. krets 1869 – 1874
Målselv    Skolestyret 116 Skoleprotokoll 9. krets 1869 – 1875
Målselv    Skolestyret 113 Skoleprotokoll 11. krets 1870 – 1875
Målselv    Skolestyret 123 Skoleprotokoll 13. krets 1876 – 1880
Målselv    Skolestyret 119 Skoleprotokoll 15. krets 1870 – 1876
Målselv    Skolestyret 114 Skoleprotokoll 16. krets 1869-1875
Målselv    Skolestyret 130 Skoleprotokoll 16. krets 1876 – 1884
Målselv    Skolestyret 117 Skoleprotokoll 3. krets 1870-1875
Målselv    Skolestyret 120 Skoleprotokoll 14. krets 1876-1881
Målselv    Skolestyret 121 Skoleprotokoll 15. krets 1876-1885
Målselv    Skolestyret 122 Skoleprotokoll 17. krets 1877-1882
Målselv    Skolestyret 115 Skoleprotokoll 18. krets 1870-1875
Målselv    Skolestyret 129 Skoleprotokoll 17. krets 1870-1876
Målselv    Skolestyret Skoleprotokoll Moen krets 1887-1891
Målselv    Skolestyret Skoleprotokoll Nordmo krets 1888-1919
Målselv    Skolestyret Skoleprotokoll Storjord krets 1883-1887
Målselv    Skolestyret Skoleprotokoll Storjord krets, 7. krets 1871-1876
Målselv    Alf Kiil 1-44 og P1-P5 Privatarkiv, Alf Kiils samlinger til Nord-Norsk historie 1500-1994
Nordreisa    Fattigstyret                    175 Anvisningsprotokoll 1886-1918
Skjervøy    Formannskap Brevjournal 1919-1921
Skjervøy    Formannskap Brevjournal 1922-1923
Storfjord    Formannskap 171 Møteprotokoll. 1979-1980
Storfjord    Kommunestyre 173 Møteprotokoll 1978-1979
Storfjord    Kommunestyre 175 Møteprotokoll 1979-1980
Storfjord    Formannskap 1 Møteprotokoll 24.07.30-25.02.32
Storfjord    Formannskap 2 Møteprotokoll 17.01.35-13.04.38
Storfjord    Formannskap 4 Møteprotokoll 19.04.38-16.11.45
Storfjord    Herredsråd 5 Møteprotokoll 01.04.41-08.01.44
Storfjord      Formannskap 6 Møteprotokoll(fortsettelse fra forrige møte) 11.01.65-15.12.70
Storfjord    Skolestyre 137 Møteprotokoll 25.01.30-04.02.55
Storfjord    Skolestyre 141 Møteprotokoll 09.06.65-07.12.67
Storfjord    Skolestyre 143 Møteprotokoll  05.12.68-12.06.69
Storfjord    Formannskap 145 Møteprotokoll 17.12.70-13.11.72
Storfjord    Formannskap 146 Møteprotokoll 13.11.72-02.09.74
Storfjord    Kommunestyre 149 Møteprotokoll 13.06.72-18.02.74
Storfjord    Kommunestyre 150 Møteprotokoll 18.02.74-29.09.75
Storfjord    Generalplanutvalg 151(77) Møteprotokoll 17.03.75-12.06.89
Storfjord    Formannskap 153 Møteprotokoll  02.09.74-10.11.75
Storfjord    Sosialstyre 155 Møteprotokoll 24.05.72-30.01.76
Storfjord    Kommunestyre 156 Møteprotokoll 31.10.75-06.09.76
Storfjord    Formannskap 158 Møteprotokoll 10.11.75-05.01.76
Storfjord    Formannskap 159 Møteprotokoll  11.10.76-17.06.77
Storfjord    Kommunestyre 160 Møteprotokoll 23.09.76-19.09.77
Storfjord    Formannskap 165 Møteprotokoll 08.07.77-28.03.78
Storfjord    Kommunestyre 166 Møteprotokoll 03.10.77-29.09.78
Storfjord    Kommunestyre 168 Møteprotokoll 28.03.78-07.03.79
Storfjord    Bygningsråd 169 Møteprotokoll 14.01.76-29.06.83
Storfjord    Formannskap 174 Møteprotokoll 28.03.80-10.12.80
Storfjord    Formannskap 178 Møteprotokoll(forts. Fra forrige møte) 30.12.80-29.06.81
Storfjord    Formannskap 179 Møteprotokoll 10.12.80-31.07.81
Storfjord    Formannskap 180 Møteprotokoll 14.08.81-30.11.81
Storfjord    Kommunestyre 181 Møteprotokoll 14.08.81-30.11.81
Storfjord    Formannskap 182 Møteprotokoll 01.12.81-14.06.82
Storfjord    Fondsstyre(Næringsfond) 183 Møteprotokoll 30.05.78-28.02.83
Storfjord    Formannskap 184 Møteprotokoll  21.06.82-17.01.83
Storfjord    Formannskap 187 Møteprotokoll 17.01.83-29.07.83
Storfjord    Formannskap 189 Møteprotokoll 29.07.83-06.01.84
Storfjord    Formannskap 190 Møteprotokoll 29.07.83-06.01.84
Storfjord    Bygningsråd 193 Møteprotokoll  09.07.79-14.12.83
Storfjord    Edruskapsnemnd 217 Møteprotokoll  25.02.83-30.06.87
Storfjord    Sosialstyre 316 Møteprotokoll 12.11.76-10.03.80
Storfjord    Skolestyre 631 Møteprotokoll 16.06.50-03.04.81
Sørreisa    Strømmen meieriforening 346 Forhandlingsprotokoll 1899-1919
Sørreisa    Skolestyre 336 Skoledagbok Strømmen skolekrets 1916/17-1937/38
Sørreisa    Skolestyre 335 Dagbok for læreren i Strømmens skole 1915/16-1952
Sørreisa    Skolestyre 347 Skoledagbok Finsæts og Tømmerviks skolekrets 1880-1885
Sørreisa    Fattig- og skole kommisjon Dyrøy og Tranøy 349 Møteprotokoll 1843-1883
Sørreisa    Sørreisa telefonselskap 342 Møteprotokoll 1936-1958
Sørreisa    Sørreisa landbrukslag 343 Møteprotokoll 1933-1943
Sørreisa    Skolestyre, Skøelv/Bakkejord skolekrets 341 Skoleprotokoll 1884-1891
Sørreisa    Skolestyre, Finnset skole 332 Årsprøveprotokoll ved avgangsklassen Finnset, Rabbås 1890-1964
Sørreisa    Skolestyre 331 Skoleprotokoll for Andsvand skolekrets 1900-1950
Sørreisa    Skolestyre 340 Forhandlingsprotokoll for Sørfossbog/Rabbås krets 1890-1964
Sørreisa    Tranøy og Reisen skolekommune 339 Oversigts-protokoll  for Finsæt, Rabaas, Bakkejord, Tømmervik 1878-1884
Sørreisa    Skolestyret 338 Skoledagbok for Tømmerviknes- og Finnstrand krets 1864-1871
Sørreisa    Skolestyret, Sør-reisens skolekommune 334 Protokoll for aarsprøver og afgangsvidnesbyrd i Strømmens krets 1891-1933
Sørreisa    Skolestyre 337 Møtebok for Finnseth krets 1890-1965
Sørreisa    Assuranseforeningen «Stabil» (forsikring) 344 Møteprotokoll 1909-1932
Sørreisa    Assuranseforeningen «Stabil» (forsikring) 345 Korrespondanse 1946-1949
Sørreisa    Fagerfjeld skolekrets, kretstilsyn 333 Forhandlingsprotokoll 1890-1959
Sørreisa    Sunnhetskommisjon 350 Vaksinasjonsbok 1894-1921
Sørreisa    Sunnhetskommisjon 348 Vaksinasjonsbok 1867-1893
Sørreisa    Dyrøy og Sørreisa historielag Intervju med fiskere, fiskerihistorie, lydopptak Ikke oppgitt
Sørreisa    Kommunestyre Protokoll 1918-1926