Barneliv i Troms 1866-2016

Målet med prosjektet er å formidle Troms fylkes historie sett fra et barneperspektiv. Basert på kommunalt arkivmateriale er tanken å formidle til dagens barn hvordan det har vært å vokse opp i Troms fylke – og enkeltvis i de ulike kommunene.

Del denne saken: