KDRS

Kommunearkivenes Digitale RessursSenter SA (KDRS) ble etablert i mai 2010, og er eid av 12 kommunearkivinstitusjoner (KAI) fra hele landet.

KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer, og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidslagringen av digitale arkiv fra kommunal og fylkeskommunal sektor.

KDRS har hovedsete i Trondheim.

Del denne saken: