Artikkelarkiv

Kontaktkonferanse 2018

Reviderte forskrifter til arkivloven

Forskrift Tromsø 2305

Sjekkliste for kontroll av fagsystem på tilsyn v0.1

Oppdaterte retningslinjer for deponering og avlevering av arkiv til Arkiv Troms

Kontaktseminar 2018 – Oppdaterte retningslinjer for deponering og avlevering personregister

Kontaktseminar2018

Retningslinjer for deponering og avlevering av digitalt arkiv

Arkivlovutvalgets arbeid

Arkiv Troms 23 mai Martin

Håndtering av arkiv i sammenslåingsprosesser

Senja 2020

Prosjekt arkiv Senja 2020

Tjeldsund 2020

Arkiv Troms kontaktkonferanse

Prosjektplan nye Tjeldsund (2)

Intensjonsavtale nye Tjeldsund

Oversikt arkivprosjektet

Arkivene i Troms på 1700-tallet

Arkivene i Troms på 1700-tallet

GDPR og ny personvernlovgivning

Fagdag Troms Arkiv 24.05.2018, Del 1

Rollefordeling i GDPR-arbeidet – kommunene og Arkiv Troms

Fagdag Troms Arkiv 24.05.2018, Del 2[1]

Databehandleravtaler – ansvar og utforming

Fagdag Troms Arkiv 24.05.2018, Del 3

 

Del denne saken: