Artikkelarkiv

Kontaktkonferanse 29. – 30. mai 2024

Bruk av kommunale arkiver i bygdebokarbeid

journalist og forfatter Lill-Karin Elvestad

Bruk av arkiv hos Arkiv Troms

 

Innsyn i kommunale arkiv – regelverk og rutiner

spesialkonsulent Dag-Ivar Halvorsen, Arkiv Troms

Innsyn i kommunale arkiver – regler og rutiner

 

Innsyn og åpenhet i kommunal forvaltning sett fra medias side

politisk redaktør Agnar Kaarbø, Kommunal Rapport

Innsyn og åpenhet sett fra medias side

 

Oppfølging av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen – hva kan arkivene bidra med?

førstearkivar Harald Lindbach, Arkivverket

Sannhets- og forsoningskommisjonen

arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå, Arkiv Troms

Hva kan Arkiv Troms bidra med?

 

Digi Troms og Finnmark – status, prosjekter og planer

nettverksrådgiver Reidar Øren, Digi Troms og Finnmark

DigiTrofi – status

 

Innsyn i fagsystemer 

Sofus Øvretveit, KDRS (kommunarkivinstitusjonenes digitale ressurssenter)

 

Kunstig intelligens og arkiv

Kristin Jacobsen, leder for forskning og utvikling, Arkivverket

Del denne saken: