Artikkelarkiv

Webinar om depotregimet til Arkiv Troms, januar 2021

Program webinar januar 2021

Ny depot- og databehandleravtale

Standard depot- og databehandleravtale

ved arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå

 

Retningslinjer for avlevering av og innsyn i personregistermateriale

ved rådgiver Sidsel Marie Gaare Blix

 

Overføring av ikke-digitalt eldre og avsluttet arkiv skapt før 1980

Overføring av ikke-digitalt eldre og avsluttet arkiv skapt etter 1980

ved rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk

 

Retningslinjer for avlevering av elektronisk arkiv

ved IT-konsulent Audun Pedersen

Del denne saken: