Artikkelarkiv

Kontaktkonferanse 2019

Om Skeivt arkiv, Alf Martin Jæger og bruken av kommunale arkiver

ved førstebibliotekar Runar Jordåen, Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen

Skeivt arkiv

 

NOU 2019: 9 Fra Kalveskinn til datasjø. Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv

ved arkivsjef og medlem av arkivlovutvalget, Hilde Elvine Bjørnå, Arkiv Troms

NOU 2019 9

EAG Veileder Norsk versj. ver. 1.1

 

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning

ved rådgiver Ole-Bjørn Fossbakk, Arkiv Troms

NOU 2019 5

 

Personvernforordningen og forholdet til arkiv – om krav til dataminimering og sletting

ved fagdirektør Knut Kaspersen, Datatilsynet

Sendes alle konferansedeltakerne på forespørsel på grunn av copyright til illustrasjoner.

 

Arkivverkets prosjekt Fornyelse av mottak og digitalisering (MOD)

ved fagdirektør avlevering Stian Norli, Arkivverket

Mottak og digitalisering

 

Bevaring av og kassasjon – endringer i Riksarkivarens forskrift

Hva har dette å si for overføring av arkiv til Arkiv Troms?

ved rådgiver Frøydis Antonsen og rådgiver Janicken Olsen, Arkiv Troms

Bevaringsbestemmelser

 

Skadedyrenes inntog i arkivene – identifisering og anbefalte tiltak

ved arkivar Sidsel Marie Gaare Blix, Arkivverket

Skjeggkre.ppt

 

Overføring av digitalt skapt arkivmateriale til Arkiv Troms. Når tar vi Noark-veien og når tar vi Siard-veien?

ved IT-rådgiver Jan Grav, Arkiv Troms

Noarkveien eller Siardveien

Del denne saken: