Artikkelarkiv

Kontaktkonferanse 2022

Senja kommune – fra prosjekt til daglig drift

Linda Andreassen, Senja kommune

Fra prosjekt til daglig drift

 

Hvordan dele opp en fylkeskommune?

Anita Dahlberg, Troms og Finnmark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune 22062022

 

Pilotprosjektet arkiv Ibestad – ordning og listeføring til selvkost

 Dag-Ivar Halvorsen og Ingvild Øien Johnsen, Arkiv Troms

Arkivprosjekt Ibestad

 

Privatarkivarbeidet i Troms

Helena Maliniemi, Fylkesbiblioteket i Troms og Finnmark

Privatarkiv i Troms

 

Reisens forbrugerforening og handelshuset M.A. Kramvig

Emilie Alsaker Gjermunds, Arkiv Troms

Kramvigarkivet 22062022

Nina Rosenlund, Sadio Nor Teater leser et brev til Anton Martin Kramvig fra hans datter i Tromsø. Brevet er funnet i Kramvigarkivet.

 

Digi Troms og Finnmark – etablering av regionalt digitaliseringsnettverk

Monica Larssen, Harstad kommune og KS Troms og Finnmark

Regionalt digitaliseringsnettverk 23.6.22

 

Byarkivets erfaringer med bruk av datasjø og robotisering

Eva Karin Hildre Paulsen, Stavanger byarkiv

Presentasjon Stavanger byarkiv 23062022

 

Informasjons- og samfunnssikkerhet

Tobias Merok og Dag-Kjetil Hansen, Bredbåndfylket

BBF – presentasjon

 

 Bevaring av informasjon fra fagsystemer

 Audun Pedersen og Solveig Heløe Olsen, Arkiv Troms

Presentasjon fagsystemer

 

Del denne saken: